LIMIT PRZYCHODU DLA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ W 2024 ROKU

limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Nowy rok = Nowy limit. Kto czekał?

W 2024 roku limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrasta dwa razy.
– od 1 stycznia 2024 r. – do kwoty 3181,50 zł,
– od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 3225 zł.

Każdy wzrost limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej wynika ze wzrostu wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców, obecnie osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą osiągnąć w każdym miesiącu przychód należny w wysokości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (…) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a wysokość minimalnego wynagrodzenia jest zmieniana zazwyczaj raz w roku (ostatnio nawet dwa razy w roku) rozporządzeniem Rady Ministrów. Pod artykułem znajdziesz pełną podstawę prawną, polecam zajrzeć i z czystej ciekawości zapoznać się z tymi przepisami.

Pamiętaj limit jest miesięczny.
Jest to suma przychodu należnego, nie pomniejszonego o koszty.

Koszty pomniejszają tylko dochód do opodatkowania (dochód = przychód – koszty).

UWAGA! Limit przychodu dla osób, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy wynosi nadal 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę!

Ciekawostka!

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy, który zakłada zmianę liczenia przychodu należnego dla działalności nierejestrowanej z miesięcznego na roczny oraz skrócenie okresu karencji ( nie wykonywania działalności gospodarczej) do 2 lat.

Potraktuj to jako ciekawostkę, na razie żadnych zmian nie ma.

Podstawa prawna:
1. art. 5 ust. 1 i 6 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2023.221 z poźn. zm.),
2. ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020. 2207 z poźn. zm.),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U.2023.1893). 

*Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i jako taki nie powinien być traktowany. Przedstawione w nim informacje mogły ulec dezaktualizacji. Czytelnik wykorzystuje zawarte w nim treści na własną odpowiedzialność. Każdy indywidualny przypadek powinien być konsultowany.

5 komentarzy do „LIMIT PRZYCHODU DLA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ W 2024 ROKU

  1. Witam
    Prośba o podpowiedź – przygotowuję dla klientów projekty graficzne i klient potrzebuje rachunku za usługę. Czy w takiej sytuacji koniecznym jest sporządzenie umowy o dzieło, czy sam rachunek wystarczy?

    1. Nie musisz zawierać umowy w formie pisemnej. Spisanie najważniejszych postanowień stanowi zabezpieczenie dla Ciebie jak i klienta. Powszechnie wiadomo, że umowa jest “na złe” a nie “dobre czasy”.

  2. co z tego jak limit na kasę fiskalna to dalej 20 000, czyli możesz zarobić około 1650 na m-c

    1. Wszystko zależy od tego co robisz. Limit nie dotyczy w określonych przypadkach osób, które sprzedają przez Internet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *