Podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej 2022

podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej

Wielkimi krokami zbliża się termin, do którego musisz rozliczyć podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej. Co za tym idzie pojawia się coraz więcej pytań z tym związanych. Dzisiaj krótka ściąga i odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania.

⇒Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną rozliczają podatek dochodowy do 2 maja 2022 roku.

⇒Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną (nawet jeśli osiągają dochody również z innego źródła) rozliczają się na formularzu PIT-36. Wraz ze złożeniem zeznania podatkowego powinny opłacić podatek należny. Jeśli oprócz działalności nierejestrowanej posiadasz także inna źródła przychodu, np. umowę o pracę, umowę zlecania także wypełniasz formularz PIT-36.

⇒Do zeznania podatkowego nie dołączasz żadnych dokumentów. Ewidencja przychodów oraz dowody poniesienia kosztów okazujesz tylko w przypadku kontroli skarbowej.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, a więc przychód minus koszty.

Dla przypomnienia przychodem jest wszystko to, co zarobiłaś, otrzymałaś od klienta.
Dochodem jest przychód minus koszty, które poniosłaś w związku z prowadzoną działalnością (oczywiście jeśli jesteś w stanie to wykazać odpowiedni dokumentami – głównie faktury i rachunki imiennie, ale mogą to być także inne dokumenty).

⇒Podatek płacisz na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej, 17% lub 32%, w zależności od tego ile zarobisz (bierzesz pod uwagę cały swój przychód, a więc np. ze stosunku pracy i z działalności nieewidencjonowanej).

podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej

⇒W 2022 roku zeznanie podatkowe składasz za 2021, a więc zastosowanie znajdzie kwota wolna od podatku w wysokości 8.000 zł. Jeśli prowadzisz tylko działalność nierejestrowana i nie przekroczyłaś tej kwoty, nie zapłacisz podatku.

Pamiętaj jednak, że pomimo tego zobowiązana jesteś złożyć zeznanie podatkowe.

⇒Prowadząc działalność nierejestrowaną możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz korzystać z ulg.

 

*Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i jako taki nie powinien być traktowany. Przedstawione w nim informacje mogły ulec dezaktualizacji. Czytelnik wykorzystuje zawarte w nim treści na własną odpowiedzialność. Każdy indywidualny przypadek powinien być konsultowany.

Dodaj komentarz