LIMIT PRZYCHODU DLA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ W 2023 ROKU

limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku

Wiem, że czekasz na informację, co ze wzrostem limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku. Będzie czy nie będzie?

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Sam limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku wzrośnie aż dwa razy:
– od 1 stycznia 2023 r. – do kwoty 1745 zł,
– od 1 lipca 2023 r. – do kwoty 1800 zł.

Wzrost ten wynikać będzie ze wzrostu wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, który w 2023 roku ma nastąpić aż dwa razy, w styczniu i w lipcu.
Reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U.2022.1952).

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców, obecnie osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą osiągnąć w każdym miesiącu przychód należny w wysokości połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (…).

Zapewne „obiło Ci się o uszy”, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną będą mogły zarobić w 2023 roku jeszcze więcej.

We wrześniu do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który zakłada, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogłyby od 2023 roku osiągać przychód w wysokości aż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Czy przepis ten zostanie wprowadzony?

Po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.
Na posiedzeniu tym, do projektu ustawy wprowadzono poprawkę, która zakłada, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie mogła osiągnąć przychód w wysokości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jednocześnie Przewodniczący wskazał, że na kolejnym posiedzeniu Komisji, zostanie podjęty temat dostosowania do tej zmiany innych przepisów, m.in. przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której to określono komu przysługuje status osoby bezrobotnej.

W tym miejscu zachęcam się do obejrzenia transmisji z tego posiedzenia.
Temat działalności nierejestrowanej rozpoczyna się w 12:44 minucie.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9….

Wrzucam również link, gdzie możesz podejrzeć, na jakim etapie jest obecnie projekt ustawy.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9….

Zapomniałabym o najważniejszej informacji. 

W projekcie ustawy wskazano, że zmiany zostaną wprowadzone dopiero 1 lipca 2023 r. W jakiej formie i czy limit ulegnie zwiększeniu … zobaczymy 🤔.

Aktualizacja: Od 1 lipca 2023 limit przychodu dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną stanowi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 2700 zł – do końca 2023 roku).

Podstawa prawna:
1. art. 5 ust. 1 i 6 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2021.162),
2. ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020. 2207),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U.2022.1952). 

*Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i jako taki nie powinien być traktowany. Przedstawione w nim informacje mogły ulec dezaktualizacji. Czytelnik wykorzystuje zawarte w nim treści na własną odpowiedzialność. Każdy indywidualny przypadek powinien być konsultowany.

3 komentarze do „LIMIT PRZYCHODU DLA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ W 2023 ROKU

  1. co z tego jak limit na kasę fiskalna to dalej 20 000, czyli możesz zarobić około 1650 na m-c

    1. Wszystko zależy od tego co robisz. Limit nie dotyczy w określonych przypadkach osób, które sprzedają przez Internet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *