Działalność nierejestrowana a urlop macierzyński i rodzicielski

działalność nierejestrowana a urlop macierzyński


Urodzenie dziecka to wielka zmiana w życiu kobiety. Życie nabiera rozpędu, a nasz czas kurczy się nieubłaganie. I chociaż często żartujemy, że urlop macierzyński to żaden urlop, a pojęcie to wymyślił chyba sam mężczyzna, to tak naprawdę świetny czas w życiu kobiety na zmiany!

W tym czasie zazwyczaj możecie oderwać się od swojej pracy zawodowej. Gdy już nauczysz się współpracować z maluchem, znajdziesz czas na przemyślenia i nowe pomysły. W tym czasie wiele kobiet próbuje nowych rzeczy oraz podejmuje nowe wyzwania. U niektórych z nich jest to podyktowane chęcią zmiany czegoś w życiu, a inne najzwyczajniej w świecie chcą więcej zarabiać. Ciekawa jestem, którą z kobiet jesteś TY 😊

W dzisiejszym artykule postaramy się przyjrzeć dwóm sytuacjom:
1) pracujesz na etacie, rodzisz dziecko, a w czasie urlopu macierzyńskiego chcesz podjąć się dodatkowego zajęcia, np. szyć maskotki dla dzieci,
2) nie pracujesz, ale po urodzeniu dziecka chcesz rozpocząć działalność nierejestrowaną.

Sytuacja pierwsza.

Prawo pozwala kobiecie w czasie urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia. Tak naprawdę Kodeks Pracy odnosi się do tego dosyć lakonicznie.  Kobieta na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, jeśli spełnia wymagania wskazane w ustawie może bez przeszkód rozpocząć prowadzenie dodatkowej działalności w formie nierejestrowanej. Idąc dalej po prostu założyć działalność gospodarczą.

Jakie wymogi musisz spełnić, aby w ogóle móc prowadzić działalność nierejestrowaną przeczytasz tutaj i tutaj.

Ważną informacją dla Ciebie jest to, że pomimo podjęcia się dodatkowego zajęcia i osiągania dodatkowego przychodu kobieta nie traci prawa do zasiłku macierzyńskiego. Przez cały okres otrzymuje go w tej samej kwocie, a to, co dodatkowo zarobi to jej.

Sytuacja druga

Gorzej sytuacja wygląda jeśli nie pracujesz i chcesz rozpocząć prowadzenie działalności nieewidencjonowanej. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną i zamierzasz ją kontynuować, wówczas nie przysługuje ci prawo do zasiłku macierzyńskiego. Reguluje to ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wskazuje, że

„zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej”.

W związku z tym, że nie płacisz żadnych składek nie przysługuje ci prawo do zasiłku macierzyńskiego. W tym także do zasiłku rodzicielskiego. Państwo wychodzi jednak naprzeciw takim matkom i w związku z brakiem dochodu, masz możliwość ubiegania  się o świadczenie rodzicielskie tzw. Kosiniakowe przez okres roku od urodzenia dziecka. Więcej na ten temat przeczytasz w kolejnym artykule.

Możliwość ubiegania się o Kosiniakowe mają również kobiety, które nie pracują, a po urodzeniu dziecka zamierzają rozpocząć prowadzenie działalność nieewidencjonowanej. Ważną kwestią jest tu możliwość połączenia opieki nad dzieckiem z prowadzeniem działalności nierejestrowanej. Ustawa o świadczeniach rodzinnych stanowi, że świadczenie to nie przysługuje, jeżeli

„osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje, lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki”.

Istnieje bogate orzecznictwo odnoszące się do tematu sprawowania opieki nad dzieckiem, odpowiadające na pytania: Kiedy kończy się osobiste sprawowanie opieki? Czy posłanie dziecka do żłobka lub przedszkola jest zaprzestaniem sprawowania osobistej opieki?

Stanowisko doktryny skłania się raczej do poglądu, że powierzenie opieki nad dzieckiem innej osobie czy placówce w ciągu dnia nie jest zaprzestaniem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. O takiej sytuacji można raczej mówić w przypadku np. kilkudniowego wyjazdu osoby pobierające świadczenie i powierzenie całkowitej opieki innej osobie?

Nie zapomnij o tym, a unikniesz dodatkowych problemów

Warto pamiętać, że podejmując się dodatkowej pracy zarobkowej musisz powiadomić o tym właściwą instytucję (MOPS), która wypłaca ci świadczenie. Najlepiej przed rozpoczęciem zarobkowania ustalić, jakie jest jej stanowisko odnośnie twojej pracy, tak aby potem nie mieć z tego tytułów problemu i narazić się na brak wypłaty świadczenia. Często urzędy nie będą wiedziały, a jaką działalność ci chodzi, wiec tłumacz wszystko spokojnie. Kosiniakowe wypłacane jest w całości. Nie jest pomniejszone ani wypłacane stosunkowo. Czasami Twój przychód może być stosunkowo mały, np. 500 zł miesięcznie, a w sytuacji negatywnej oceny instytucji wypłacającej tracisz dodatkowo 1000 zł świadczenia rodzicielskiego. Warto wtedy przeanalizować czy takie działanie nam się kalkuluje. Może lepiej rozpocząć działalność nierejestrowaną w późniejszym okresie.

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320),
2) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870),
3) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzicielskich (Dz.U.2020.111).

*Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i jako taki nie powinien być traktowany. Przedstawione w nim informację mogły ulec dezaktualizacji. Czytelnik wykorzystuje zawarte w nim treści na własną odpowiedzialność. Każdy indywidualny przypadek powinien być konsultowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *